Verwijspraktijk Haarlemmermeer
Verwijspraktijk voor tandheelkunde

Het eerste consult

Het eerste consult is bedoeld om aan de hand van uw verwijsbrief een diagnose en een behandelplan op te stellen. Hiervoor is eerst een grondige anamnese en klinisch mondonderzoek nodig, vaak aangevuld met (specifieke) röntgenfoto’s. Aan de hand van dit onderzoek wordt een behandelplan en begroting opgesteld. Hiervan wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht. Verdere verslaggeving gebeurt naarmate de behandelingen vorderen. Op vraag of bij gecompliceerde behandelingen is telefonisch overleg mogelijk.