Verwijspraktijk Haarlemmermeer
Verwijspraktijk voor tandheelkunde

Klachten

Doe uw mond open

 

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. U waarschijnlijk ook. Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

 

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld? Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. U kunt ook kiezen om een e-mail sturen: klachten@verwijspraktijkhaarlemmermeer.nl

 

Informatiepunt en klachtenregeling:

 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

 

Klik hier om de patienten flyer te downloaden.