Verwijspraktijk Haarlemmermeer
Verwijspraktijk voor tandheelkunde

Rol van de tandarts

Uw verwijzing geldt alleen voor de betreffende deelbehandeling. Voor de reguliere controles en behandelingen blijft de huistandarts zelf verantwoordelijk, ook gedurende de behandeling in de Verwijspraktijk. De huistandarts blijft de spil van de tandheelkundige zorg. Als de specifieke deelbehandeling in de Verwijspraktijk voltooid is, wordt ook voor de follow-up van de door ons verzorgde behandeling weer terugverwezen naar de huistandarts.